Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

Croeso i wefan Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch!

Rydym yn Ofalaeth sy'n cynnwys chwech o Eglwysi. Yn ffurfio'r Ofalaeth, mae dwy Eglwys Annibynnol, un Eglwys Fedyddiedig, a thair Eglwys Bresbyteraidd.

Mae Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch yn Ofalaeth sydd wedi'i sylfaenu ar gariad Duw yng Nghrist, a thrwyddo Ef, yn cydnabod undod yr Eglwys, tra'n parchu traddodiadau amrywiol. Amlygir hyn yn ein haddoliad, ein gofal, ein gwasanaeth a'n cenhadaeth.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cliciwch ar y linc i gysylltu â chyfrif trydar yr Ofalaeth!

 www.twitter.com/EglwysiLlanRhos


Cydnabyddir yn ddiolchgar nawdd a dderbyniwyd gan Banel Datblygu Undeb yr Annibynwyr Cymraeg i sefydlu'r Wefan hon.