Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

Addoli

Mae addoliad yn ganolog ym mywyd yr Ofalaeth. Yma, gallwch lawrlwytho crynodeb o'r Oedfaon sydd wedi eu paratoi gan y Gweinidog ar gyfer defosiwn personol. 

Yn ystod y cyfnod hwn o beidio â chynnal Oedfaon cyhoeddus, maent yn cyd-fynd â'r Oedfaon sy'n cael eu darlledu ar ffurf fideo pob Sul. 

Mawr obeithiwn y byddant yn gyfrwng bendith i chi. 


Oedfa 18-04-2021  -  Cymuned yr Eglwys


Oedfaon Tymor y Pasg 

Oedfa 01-04-2021  -  Cymun Nos Iau Cablyd

Oedfa 02-04-2021  -  Gwener y Groglith

Oedfa 04-04-2021  -  Sul y Pasg

Oedfa 11-04-2021  -  Sul cyntaf wedi'r Pasg - Ymddangos i Tomos


Sul y Beibl Penllyn

Oedfa 21-03-2021  -  Oedfa Sul y Beibl


Cyfres yn edrych ar Adar y Beibl

Oedfa 17-01-2021. - Y Gigfran

Oedfa 24-01-2021. - Aderyn y to

Oedfa 31-01-2021. - Y Golomen

Oedfa 07-02-2021. - Yr Estrus

Oedfa 14-02-2021. - Yr Iâr

Oedfa 21-02-2021. - Yr Eryr

Oedfa 28-02-2021. - Y Soflieir (dan ofal y Parchg. Dylan Parry)

Oedfa 14-03-2021. - Y DurturWythnos Weddi am Undod Cristnogol

Oedfa 21-01-2021. - Oedfa Undebol Eglwysi'r Bala


Dechrau'r Flwyddyn

Oedfa 03-01-2021. - Oedfa Dderbyn gynhaliwyd ar 19-12-20

Oedfa 10-01-2021. - Cyfarfod Gweddi Dechrau'r Flwyddyn


Tymor yr Adfent a'r Nadolig

Oedfa 29-11-2020. - Adfent 1: Gobaith. Sachareias a Mair

Oedfa 06-12-2020. - Adfent 2: Tangnefedd

Oedfa 13-12-2020. - Adfent 3: Llawenydd

Oedfa 20-12-2020. - Adfent 4: Cariad (Oedfa Llith a Charol)

Oedfa 24-12-2020. - Noswyl Nadolig

Oedfa 25-12-2020. - Dydd Nadolig

Oedfa 27-12-2020. - Oedfa Sul wedi'r Nadolig


Oedfaon mis Tachwedd

Oedfa 01-11-2020. - Beibl 1620

Oedfa 08-11-2020. - Gwrando (Oedfa wedi ei llunio gan                                               y Dosbarth Derbyn)

Oedfa 15-11-2020. - Oedfa Sul yr Urdd

Oedfa 22-11-2020. - Dydd Santes Cecilia - Nawddsant                                                Cerddoriaeth a CherddorionOedfa Dydd Llun Diolchgarwch - Hydref 19, 2020

Oedfa Ddiolchgarwch - Y Blodyn HaulCyfres yn edrych ar Diarhebion 30:24-28

(Y Morgrug, Cwningod, Locustiaid a'r Madfall)

* Mae'r oedfa yn edrych ar y morgrug yn rhan o oedfa 'Tymor y Cread: Ysbrydolrwydd y cread - 04-10-2020

Oedfa 11-10-2020. - Y Cwningod / Brochod y Graig

Oedfa 18-10-2020. - Y Locustiaid

Oedfa 25-10-2020. - Y MadfallCyfres Oedfaon mis Medi - Tymor y Cread

Oedfa 06-09-2020. - Y Gorchymyn Mwyaf: Câr dy Gymydog

Oedfa 13-09-2020. - Y pethau sy’n perthyn i bawb

Oedfa 20-09-2020. - Mae Duw yn darparu digon ar gyfer                                               ein hangen, nid ein trachwant

Oedfa 27-09-2020. - Rhodd Dŵr

Oedfa 04-10-2020. - Ysbrydolrwydd y Cread - Y MorgrugOedfaon mis Awst (dan arweiniad aelodau'r Ofalaeth)

Oedfa 02-08-2020. - Emynau a Cherddoriaeth

Oedfa 09-08-2020. - Clywed llais Crist: Uniondeb, Cyfeillgarwch a                                 Heddwch

Oedfa 16-08-2020. - Y Beibl - Oedfa dan arweiniad Mrs.                                               Buddug Medi

Oedfa 23-08-2020. - Cariad Crist ar waith drwy'r Cristion

Oedfa 30-08-2020. - Salm 23, Sacheus ac AmserCyfres o Oedfaon ar Lythyr Paul at y Philipiaid

Oedfa 12-07-2020.  -  Llawenydd Gweddi, yr Efengyl a Ffydd

Oedfa 19-07-2020.  -  Llawenydd Cymdeithas Gristnogol, Dioddef                                   dros Grist, y Newyddion am un annwyl, a                                     Lletygarwch

Oedfa 26-07-2020.  -  Llawenydd yn yr Arglwydd, llawenydd                                           rhannu'r Efengyl, a'r llawenydd o adnabod                                   a phrofi Cariad CristCyfres o Oedfaon yn edrych ar y 12 Disgybl

Oedfa 19-04-2020.  -  Tomos

Oedfa 26-04-2020.  -  Seimon Pedr

Oedfa 03-05-2020.  -  Mathew

Oedfa 10-05-2020.  -  Seimon y Selot

Oedfa 17-05-2020.  -  Jwdas Iscariot 

Oedfa 24-05-2020.  -  Ioan

Oedfa 31-05-2020.  -  Iago

Oedfa 07-06-2020.  -  Philip

Oedfa 14-06-2020.  -  Nathanaeth / Bartholomeus

Oedfa 21-06-2020.  -  Thadeus / Lebeus / Jwdas

Oedfa 28-06-2020.  -  Iago Fab Alffeus / Iago Fychan

Oedfa 05-07-2020.  -  Andreas


Cyfres o Oedfaon ar emyn 554 yn Caneuon Ffydd

Oedfa 22-03-2020.  -  Thema: Mawredd Crist

Oedfa 29-03-2020.  -  Thema: Iesu'n Ceidwad

Oedfa 05-04-2020.  -  Thema: Iesu - Mab Duw  

Oedfa 12-04-2020.  -  Thema: Gorfoleddwn! Llawenhawn!


Oedfa Dydd Gwener y Groglith

Oedfa 10-04-2020.