Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

DIGWYDDIADAU

I gael gwybod am ddigwyddiadau'r Ofalaeth, gallwch edrych ar ein cyfrif Trydar drwy glicio ar y linc:

Cyfrif Trydar yr Ofalaeth: @EglwysiLlanRhos Linc i gyfrif Trydar yr Ofalaeth

neu fe allwch ymweld â thudalen 'Law yn Llaw' ac edrych ar y digwyddiadur.