Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

Ysgol Sul

Pob bore Sul, mae dwy Ysgol Sul yn yr Ofalaeth, sef Ysgol Sul Peniel, ac Ysgol Sul yr Awr Fawr (yn yr Ysgoldy)

Mae dosbarthiadau i blant cynradd, pobl ifanc oedran uwchradd, ac oedolion ym mhob Ysgol Sul yn wythnosol. Ceir amrywiaeth o weithgareddau, yn ganu, darllen, gweithgareddau celf a chrefft, chwarae gemau a llu o bethau eraill.

Fel arfer, cynhelir Ysgol Sul yr Awr Fawr (yn yr Ysgoldy) ac Ysgol Sul Peniel pob Sul am 10:00 o'r gloch, ac mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno â ni.

~~~~~~~~~


Darpariaeth ar gyfer y cyfnod hwn o fethu cyfarfod

Yn ystod yr wythnosau nesaf, gan nad yw'n bosib inni gynnal Ysgol Sul yn y capel, byddwn yn darparu cyfres o fideos drwy ddilyn y linc ar ein tudalen 'Hafan'.

I gyd-fynd â phob fideo, mae ychydig o adnoddau yma y gallwch eu lawrlwytho a'u hargraffu yn ôl yr angen drwy glicio ar y linc isod.Gwersi Ysgol Sul Oedolion


Y Pasg

Gwers dydd Sul, 05-04-20  -  Sul y Blodau

Gwers dydd Sul, 12-04-20  -  Sul y Pasg


Taith drwy Exodus

Gwers dydd Sul, 19-04-20  -  Exodus 1

Gwers dydd Sul, 26-04-20  -  Exodus 2

Gwers dydd Sul, 03-05-20  -  Exodus 3

Gwers dydd Sul, 10-05-20  -  Exodus 4

Gwers dydd Sul, 17-05-20  -  Exodus 5 - 7:13

Gwers dydd Sul, 24-05-20  -  Exodus 7:13 - 11

Gwers dydd Sul, 31-05-20  -  Exodus 12 - 13

Gwers dydd Sul, 07-06-20  -  Exodus 14 - 15

Gwers dydd Sul, 14-06-20  -  Exodus 15:22 - 17

Croesair Ysgol Sul yr Oedolion - 14-06-20

Gwers dydd Sul, 21-06-20  -  Exodus 17:8 - 18:27

Darlleniad ar gyfer gwers 28-06-20

Gwers dydd Sul, 28-06-20  -  Exodus 19 - 21

Gwers dydd Sul, 05-07-20  -  Exodus 24 - 31

Gwers dydd Sul, 12-07-20  -  Exodus 32 - 33

Gwers dydd Sul, 19-07-20  -  Exodus 34 - 40


Delweddau'r Eglwys byn y Testament Newydd

Gwers dydd Sul, 04-10-20  -  Cefndir y gair Eglwys

Gwers dydd Sul, 11-10-20  -  Myfi yw'r wir winwydden

Gwers dydd Sul, 18-10-20  -  Myfi yw'r Bugail Da

Gwers dydd Sul, 25-10-20  -  Chwi yw halen y ddaear

Gwers dydd Sul, 01-11-20  -  Cwch

Gwers dydd Sul, 08-11-20  -  Y Graig 

Gwers dydd Sul, 15-11-20  -  Y Gweddnewidiad

Gwers dydd Sul, 22-11-20  -  Goleuni'r Byd

Gwers dydd Sul, 29-11-20  -  Pysgotwyr, Pysgod a Rhwydi Pysgota


Tymor y Nadolig: Proffwydo

Gwers dydd Sul, 06-12-20  -  Eseia 40

Gwers dydd Sul, 13-12-20  -  Micha 5:2-5

Gwers dydd Sul, 20-12-20  -  Eseia 7:10-17


Taith drwy 1 Samuel

Gwers dydd Sul, 10-01-21  -  1 Samuel 1-2

Gwers dydd Sul, 17-01-21  -  1 Samuel 3

Gwers dydd Sul, 24-01-21  -  1 Samuel 4-6

Gwers dydd Sul, 31-01-21  -  1 Samuel 7

Gwers dydd Sul, 07-02-21  -  1 Samuel 8

Gwers dydd Sul, 14-02-21  -  1 Samuel 9

Gwers dydd Sul, 21-02-21  -  1 Samuel 10

Gwers dydd Sul, 28-02-21  -  1 Samuel 11-12

Gwers dydd Sul, 07-03-21  -  1 Samuel 13

Gwers dydd Sul, 14-03-21  -  1 Samuel 14

Gwers dydd Sul, 21-03-21  -  1 Samuel 15

Gwers dydd Sul, 28-03-21  -  1 Samuel 16

Gwers dydd Sul, 11-04-21  -  1 Samuel 17

Gwers dydd Sul, 18-04-21  -  1 Samuel 18-19

Gwers dydd Sul, 25-04-21  -  1 Samuel 20

Gwers dydd Sul, 02-05-21  -  1 Samuel 21-22

Gwers dydd Sul, 09-05-21  -  1 Samuel 23-24

Gwers dydd Sul, 16-05-21  -  1 Samuel 25

Gwers dydd Sul, 23-05-21  -  1 Samuel 26

Gwers dydd Sul, 30-05-21  -  1 Samuel 27-28

Gwers dydd Sul, 06-06-21  -  1 Samuel 29-31


Taith drwy lyfr Jona

Gwers dydd Sul, 20-06-21  -  Jona 1

Gwers dydd Sul, 27-06-21  -  Jona 2

Gwers dydd Sul, 04-07-21  -  Jona 3

Gwers dydd Sul, 11-07-21  -  Jona 4