Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

PWY 'DI PWY


GWEINIDOG

Parchedig Carwyn Siddall, B.A., M.Th.

CADEIRYDD

Mr. Emyr Wyn Jones

YSGRIFENNYDD

Mrs. Nesta Jones

TRYSORYDD

Mrs. Bethan Edwards

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PWYLLGOR  YR  OFALAETH

Bydd Pwyllgor Swyddogion yr Ofalaeth Bro yn cyfarfod yn rheolaidd. Aelodau’r Pwyllgor yw Swyddogion yr Eglwysi unigol sy’n rhan o’r Ofalaeth.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

SWYDDOGION YR EGLWYSI

Ainon (B)

Elisabeth Puw, Emyr Puw, Buddug Medi

Bala (A)

William Jones, John James, Eifion Evans, Eunice Rowlands, Gwyn Ll. Jones, Gwenan Watkins, Peris Jones-Evans, Gwerfyl Williams

Glanaber (P)

E. Glyn Evans, Dafydd H. Roberts, R. Eryl Edwards, Mary Thomas, Bethan Edwards

Hen Gapel (A)

A. Llewelyn Jones, Ann Ll. Roberts, Awel C. Jones, Awel Jones, Alwen Davies, Dafydd H. Williams, Gwynfor J. Williams, I. Alun Puw, Gwyneth Parry, Ann E. Jones, Arwel Ll. Jones, John T. Jones

Rhosygwaliau (P)

Emyr W. Jones, Buddug Davies, John H. Jones

Cynllwyd (P)

John Jones, Mair Jones

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PANELI’R OFALAETH

Rydym fel Gofalaeth wedi rhannu gwahanol rannau o’n gwaith i baneli gwahanol. Dyma’r gwahanol baneli a’u Swyddogion:

Y Weinidogaeth

Cadeirydd

Parchedig Carwyn Siddall

Ysgrifenyddion

Gwyneth Parry, Mary Thomas, Gwennan Watkins

 

Ariannol

Cadeirydd

Bethan Edwards

Ysgrifennydd

I. Alun Puw

 

Addysg a Datblygu

Cadeirydd

Parchedig Carwyn Siddall

 

Rheoli’r Ysgoldy

Cadeirydd

Dafydd Roberts

Ysgrifennydd

Emyr Puw

 

Ieuenctid

Cadeirydd

Elisabeth Puw

 

Cyhoeddiadau

Cadeirydd

Parchedig Carwyn Siddall

 

Masnach Deg

Cadeirydd

Elin Mair Roberts

Ysgrifennydd

Ann Williams

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

AROLYGWYR  YR  YSGOLION  SUL

Yr Awr Fawr

Angharad Clwyd Edwards

Peniel

Awel Jones

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MAWL  AC  ADDOLIAD

Trefnwyr y Suliau

Gwyneth Parry, Mary Thomas, Gwennan Watkins

Cyhoeddwyr

Swyddogion yr Ofalaeth

Organyddion Llanuwchllyn

Siwan Davies; Mary Ll. Davies; Bethan Edwards; Eryl Edwards; Bethan Jones; Branwen  Jones;  Ann Ll. Roberts;  Nerys Siddall; Branwen Williams;  Meleri Jones; Llinos D Jones

Codwyr Canu Llanuwchllyn

Alwen Davies, Mary Lloyd Davies, Rhodri Jones, Robin Glyn Jones, Elin Mair Roberts, Steffan Prys Roberts

Organyddion Cynllwyd

Arfon Griffiths, Heledd Jones, Jean Jones

Codwyr Canu Cynllwyd

John Jones

Organyddion Rhosygwaliau

Olwen Jones

Organyddion Bala

Gwerfyl Williams, Eirian Jones, Sioned Webb

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Y GYMDEITHAS  DDIWYLLIANNOL

Ysgrifennydd

Sian Myrddin Gwent

Trysorydd

Euros Roberts

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PANEL DIOGELWCH

Cadeirydd

Parchedig Carwyn Siddall

Ysgrifennydd a Swyddog Diogelwch

I. Alun Puw

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

CLWB  GWAU

Swyddogion

Alwen Davies, Nerys Siddall, Mary Thomas