Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

Pwy 'di pwy 

Swyddogion yr Ofalaeth

Gweinidog

Parchedig Carwyn Siddall,  B.A., M.Th.

CADEIRYDD

Mrs. Elisabeth Puw

YSGIFENNYDD

Mrs. Nesta Jones

 TRYSORYDD

Mrs. Bethan Edwards

~~~~~~~~~~~~~~~

Swyddogion yr Ofalaeth Bro

Swyddogion

Heb fod yn y llun: Meirion Edwards, Gwynfor Williams, Ann Jones, Mair Jones, John Jones, Buddug Davies, Huw A. Edwards

~~~~~~~~~~~~~~~

Arolygwyr YR YSGOLION SUL


aWR fAWR

Mrs. Ann Ll. Roberts


Peniel

Mrs. Awel Jones

~~~~~~~~~~~~~~~

Mawl ac Addoliad


Trefnwyr y Suliau

Mrs. Gwyneth Parry a Mrs. Mary Thomas


Cyhoeddwyr

Swyddogion yr Ofalaeth


Organyddion Llanuwchllyn

       Siwan Davies; Mary Ll. Davies; Bethan Edwards;             Eryl Edwards; Bethan Jones; Meleri Jones;  Branwen              Jones; Ifan Prys; Ann Ll. Roberts; Manon Sion;            Nerys Siddall; Branwen Williams


ORGANYDDION Cynllwyd

Meirion Edwards; Arfon Griffiths; Heledd Jones


ORGANYDDION Rhosygwaliau

Olwen Jones


Codwyr Canu

Alwen Davies; Mary Ll. Davies; Rhodri Jones; Robin Glyn Jones; Elin Mair Roberts; Steffan Roberts


Cynrychiolydd ar Bwyllgor y Gymanfa Unedig

Eryl Edwards


~~~~~~~~~~~~~~~

Pwyllgor yr Ysgoldy


Cadeirydd

Mr. Dafydd Roberts


Ysgrifennydd

Mr. Emyr Puw

~~~~~~~~~~~~~~~

SWYDDOGION Y Gymdeithas Ddiwylliannol


Llywydd

Nerys Siddall


Is-Lywydd

Gwenllian Roberts


Ysgrifennydd

Siân Gwent


Trysorydd

Euros Roberts

~~~~~~~~~~~~~~~

SWYDDOG Diogelwch

Mr. I. Alun Puw