Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

Law yn Llaw

Rydym yn cyhoeddi cylchlythyr chwarterol, sef 'Law yn Llaw', sy'n cael ei ddosbarthu i bob cartref yn nalgylch yr Ofalaeth. 

Mae gennym sawl tîm o Olygyddion sy'n gyfrifol am gasglu'r cynnwys, sy'n amrywio o erthyglau am ddigwyddiadau yn yr Ofalaeth i erthyglau amrywiol ac amserol wedi eu paratoi gan rai o'n haelodau. Hefyd, mae Digwyddiadur yn cael ei gynnwys sy'n nodi holl ddigwyddiadau'r Ofalaeth am y misoedd i ddod.

Yma, gallwch ddarllen y rhifyn cyfredol a rhai o'r ôl-rifynnau. 


Rhifyn cyfredol

Law yn Llaw Rhif 34: Ebrill - Mehefin 2021


Ôl-rifynnau

Law yn Llaw Rhif 33: Ionawr - Mawrth 2021

Law yn Llaw Rhif 32: Hydref - Rhagfyr 2020

Law yn Llaw Rhif 31: Gorffennaf - Medi 2020

Law yn Llaw Rhif 30: Ebrill - Mehefin 2020

Law yn Llaw Rhif 29: Ionawr - Mawrth 2020