Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

Cysylltiadau


Fel Gofalaeth, rydym â chyswllt, ac mewn perthynas â sawl corff, elusen a mudiadau, gan gynnwys y canlynol. Am ragor o wybodaeth, gallwch glicio ar y ddolen gyswllt i gael eich trosglwyddo i'w gwefan nhw.


Undeb yr Annibynwyr Cymraeg:

www.annibynwyr.org


Undeb Bedyddwyr Cymru:

www.buw.org.uk


Eglwys Bresbyteraidd Cymru:

www.ebcpcw.cymru


Dilynwch yr Ofalaeth ar Trydar

https://twitter.com/EglwysiLlanRhos