Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us

Y Gymdeithas Ddiwylliannol


Cynhelir y Gymdeithas Ddiwylliannol yn ystod misoedd yr Hydref, y Gaeaf a'r Gwanwyn.


YSGRIFENNYDD

Siân Myrddin Gwent


-----------------------------------------------------------

Gan nad yw'n ymarferol bosib inni gyfarfod ar hyn o bryd, cynhelir y cyfarfodydd dros Zoom. Dyma raglen y Gymdeithas ar gyfer tymor 2020-2021. Cynhelir y Cyfarfodydd am 8:00 o'r gloch yr hwyr, ac os ydych am ymuno â ni, cysylltwch â ni i dderbyn y manylion cyswllt.

Bydd rhai o'r cyfarfodydd dros Zoom yn cael eu recordio a'u gosod ar sianel YouTube yr Ofalaeth, a gallwch eu gweld drwy glicio ar y ddolen 'Gwylio eto'.Medi 8, 2020

Cwis dan ofal Siôn a Haf Llywelyn


Medi 22, 2020

Noson o hel atgofion plentyndod yn Llanuwchllyn yng nghwmni Fflur Jones, Mari Elain a Non Parri Roberts

Gwylio eto


Hydref 13, 2020

'Fy Hoff Nofel'. Noson yng nghwmni Beryl H. Griffiths

Gwylio eto


Tachwedd 17, 2020

Noson yng nghwmni Elin Jones, Llywydd y Cynulliad

Gwylio eto


Rhagfyr 8, 2020

Blas yr Ŵyl - Noson o goginio danteithion y Nadolig dan ofal Carwyn Siddall ac Alwyn Jones

Gwylio eto


Ionawr 5, 2021

Cyfarfod Gweddi dan ofal y Cyngor Cymuned (7:00pm)

Gwylio eto


Ionawr 19, 2021

Noson o hel atgofion dan arweiniad Llinos, ac yng nghwmni Meinir, Menai ac Olwen.

Gwylio eto


Chwefror 11, 2021

Noson yng Nghwmni Aled Wyn Davies, Pentre Mawr 

Gwylio eto


Chwefror 23, 2021

‘Comisiwn Annibyniaeth’. Sgwrs gan Elfyn Llwyd a Fflur Jones 

Gwylio eto


Mawrth 9, 2021

Dathliad Gŵyl Dewi yng nghwmni Mair Tomos Ifans

Gwylio eto


Mawrth 23, 2021

Huw Jones yn trafod ei lyfr "Dwi isho bod yn..."

Gwylio eto 


Ebrill 13, 2021

Noson yng nghwmni Edwards Morus Jones ar y testun 'Hiwmor o fyd addysg'. 

Gwylio eto


Ebrill 27, 2021

Eryl Owain a Myrddin ap Dafydd yn trafod Cofiant Arthur Thomas