Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch

  • Gofalaeth Bro Llanuwchllyn a'r Cylch
  • Llanuwchllyn
  • Y Bala
  • Gwynedd
  • LL23 7NA


Email Us


Trefn y Suliau a Chyfarfodydd

Llanuwchllyn: A=Ainon; C=Carmel;HG=Hen Gapel; P=Peniel; Y=Ysgoldy

Rhos= Rhosygwaliau (Neuadd Llangower); Cyn=Cynllwyd;

 

Y Bala  (A)

[10:00]

Rhos

 

Llan

Cyn

Ychwanegol

Mawrth 2019

 


3

 Gweinidog

Oedfa Gŵyl Dewi

Gweinidog

5:30

Gweinidog

Peniel  2:00

 

 

5

 

 

 

 

 

10:00  Talybont  CG Penllyn  a G Gaer

1:30 Deganwy: Henaduriaeth

3:30 – 5:00 Te Crempog (Neuadd Llan)

7:00 Gellioedd C G Cyfundeb Meirion

 

10

Gweinidog

10:00

2:00Oedfa Chwiorydd Y Byd (U)

 

 Sgwrs Nos Sul

Ysgoldy 8:00

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

7:00 Llanelltyd

Hyfforddiant Cyfundeb Meirion

(Gweddïo)

17

Capel Parc am 2:00 Oedfa Sul y Beibl (Undebol i Benllyn)

 

24

Gweinidog

 

 

10:00

 

5:30  Ysgoldy

2:00

Bedydd

 

31

 

Mr Dafydd B Jones  Croesoswallt

 

5:30 Ysgoldy

Trefniant Lleol

 

 

Ebrill 2019

2

 

 

 

 

 

10:00  Gwyddelwern CG Penllyn a Godre’r Gaer

7:00 Brithdir CG Cyfundeb Meirion

6

 

 

 

 

 

10:00 Caffi Ni Neuadd Llanuwchllyn

7

Gweinidog

Parch. Glyn Thomas , Abergele

5:30

2:00 Carmel

 

 

14

Gweinidog

 Mr Arwel  Roberts, Rhuddlan

8:00 Sgwrs Nos Sul

2:00 Ysgoldy

5:30

 

 

18

 

 

 

7:00Ysgoldy

Cofio’r Swper Olaf

 

 

19

 

10:00

Capel Tegid  Cymun Undebol

 

10:00 Ysgoldy

Oedfa Bore’r Groglith

 

 

21

 

 

 

10:00 Hen Gapel

Cymun Undebol

 

 

28

Gweinidog

10:00

2:00

Trefniant Lleol

5:30 Ysgoldy

Trefniant Lleol